Billetter

De fleste arrangementene i regi av Jazzfest selges via vår egen side på Hoopla. For konserter på enkelte scener som Olavshallen forholder vi oss til scenens eget billettsystem og regler rundt billett- eller seteavgifter.

Jazzfest aksepterer ledsagerbevis. Innehaver av ledsagerbevis kjøper ordinær billett. Ledsager går gratis. Ta kontakt på e-post: merete@jazzfest.no for ledsagerbillett.

For vergeskjema og annen nyttig informasjon, se vår FAQ-side.

KJØPSBETINGELSER:
Kjøpte billetter refunderes ikke. Dette er regulert ved angrerettloven  §22m.
(Les mer her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-27/KAPITTEL_6#%C2%A722)

Ved avlyst arrangement grunnet Covid-19 refunderes billetten.
Serviceavgifter refunderes ikke.