Billetter

De fleste arrangementene i regi av Jazzfest selges via vår egen side på Hoopla. Vi tilbyr dessverre ikke festivalpass for konsertene i 2020 på grunn av kapasitetsbegrensninger og praktiske hensyn. For konserter på enkelte scener som Olavshallen forholder vi oss til scenens eget billettsystem og regler rundt billett- eller seteavgifter.

Jazzfest aksepterer ledsagerbevis. Innehaver av ledsagerbevis kjøper ordinær billett. Ledsager går gratis. Ta kontakt på e-post: merete@jazzfest.no for ledsagerbillett.

For vergeskjema og annen nyttig informasjon, se utfyllende på våre FAQ-side.

 

KJØPSBETINGELSER:
Kjøpte billetter refunderes ikke. Dette er regulert ved angrerettloven  §22m.
(Les mer her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-27/KAPITTEL_6#%C2%A722)

Ved avlyst arrangement grunnet Covid-19 refunderes billetten.
Serviceavgifter refunderes ikke.

 

Vedrørende kjøpte billetter:
Vi har funnet gode løsninger og vil presentere det meste av årets planlagte program mellom 26.-29. november 2020. Billetter som er kjøpt til disse konsertene vil fortsatt gjelde.
 
Jan Garbarek Group er flyttet til 22. mars 2021. Kjøpte billetter videreføres og kan benyttes på den nye datoen.
 
Resterende konserter flyttes til festivalen i 2021.