Historikk

FESTIVALHISTORIE MED STORE JAZZOPPLEVELSER SIDEN 1980!

JazzMazz og festivalens røtter

Trondheim Jazzfestival har røtter tilbake til 1980, den gang arrangert av den frivillige organisasjonen JazzMazz. Festivalen i 1980 ble en kjempesuksess og fylte Samfundet i Trondheim med over 1700 besøkende. Organisasjonen ble drevet av ildsjelene Erling Berg, Rolf Isaksen og Bjørn Krokfoss. JazzMazz’ første periode varte til 1987.

I 1994 dro “AS Tre Trommeslagere” (Bjørn Krokfoss, Trond Kopperud og Ernst Wiggo Sandbakk i samarbeid med Trondheim Jazzforum) i gang JazzMazz igjen. Lørdag 4. juni fylte de tre med hver sine band Studio Hjorten på Royal Garden Hotell, som da var en nedlagt nattklubb. Siden da har festivalen vært arrangert årlig.

I 1996 ble JazzMazz flyttet til høsten. Programmet ble utvidet til å omfatte også skandinaviske artister. I 1997 feiret Trondheim kommune tusenårsjubiléet og JazzMazz fikk kr 100 000 i engangsstøtte fra kommunen. Festivalen høynet ambisjonsnivået med flere amerikanske band i programmet.

Trondheim Jazzfestival blir til 

I 1998 skiftet festivalen navn til Trondheim Jazzfestival, og 4. april 2001 ble organisasjonen formelt etablert som en stiftelse.

Stifterne og stiftelseskapitalen var:

  • Trondheim kommune, kr 10 000

  • Musikkonservatoriet i Trondheim, kr 5 000

  • Jazzfestivalens venner (Torstein Siegel, Ernst Wiggo Sandbakk og Bjørn Willadsen),
    kr 100 000.

Formålet var ifølge vedtektene: «å arrangere en årlig mønstring av jazz og beslektede uttrykksformer på høyt kunstnerisk nivå i Trondheim».

I årene 1999 – 2002 hadde Bjørn Willadsen funksjon som daglig leder på frivillig basis for festivalen. Festivalen hadde ingen fast ansatte.

I denne perioden ble festivalen arrangert i starten av november. Festivalen etablerte samarbeid med Radisson SAS Royal Garden Hotel. Daværende direktør Cornelius Middelthon var medlem av festivalens styre. Andre styremedlemmer i denne perioden var Steinar Lohne (Olavshallen), Torstein Siegel (leder UKM Norge), Per Anders Alvem (kontorjef ved Musikkonservatoriet, NTNU), Kristin Falck (3`45 Musikk), Ketil Hustad (Rikskonsertene/Sør-Trøndelag Fylkeskommune), Per Claussen, Kirsti Huke, Erik Hagtun, Erling «Plinga» Johansen, Ingrid Finboe Svendsen og Rolf Rønning.

I år 2000 hadde festivalen 21 konserter og 2500 publikummere. Festivalen begynte å bli synlig og få omtale på nasjonalt nivå. I 2001 arrangerte festivalen 33 konserter. Ambisjonsnivået var økende. Norsk kulturråd begynte å vise interesse for festivalen og innkalte til møte om videre utvikling med tanke på statsstøtte.

I 2003 var Hege Oldervoll (ansatt i Midtnorsk jazzsenter) daglig leder for festivalen.

Fra 2004 fikk festivalen for første gang statsstøtte med kr 100 000 fra Norsk kulturråd. Og Trondheim kommune økte sitt bidrag betydelig til kr 300 000. Etter å ha vært drevet på dugnadsbasis i alle år ble det nå mulig å ansette daglig leder i delstilling. Dette ble starten på en profesjonalisering av festivalen.

Jazzfest i dag

Ernst Wiggo Sandbakk har vært daglig leder siden 2004 og har sammen med Merete Søbstad, Petter Vågan, Andrew Anfinnsen, Tore Sandbakken og styremedlemmene Knut Fagerbakke, Sissel Grønlie, Grete Wennes, Eirik Kvam, Aina Holst, Venke Aarethun, Siri B. Gellein, Bård Flikke, Geir Giæver, Trude Midtgård, Jo Stein Moen, Geirmund Lykke, Tore Flesjø, Geir Jarle Sirås, Stig Hillestad og Herbjørn Skjervold bygd sten på sten i utviklingen av en internasjonal jazzfestival midt i Norge.

Drivkraften bak festivalen har siden etableringen vært å fronte et sterkt kunstnerisk innhold med hovedfokus på norsk, nordisk og europeisk jazz. Trondheim Jazzfestival har vært, og er gjennom sitt samarbeid med ulike musikalske miljøer ved NTNU en viktig bidragsyter for det vedvarende kvalitetssterke musikkmiljøet Trondheim. Spesielt viktig har det vært for utøvere med bakgrunn fra Jazzlinja ved NTNU. Jazzfest er både fornyer og tradisjonsbærer innen jazz.

I dag er Jazzfest en nasjonal festival med mellom 50 og 70 arrangement årlig.

Dagens organisering

Festivalen har en stab på fire deltidsansatte, og kjøper i tillegg tjenester innenfor markedsføring, teknikk, produksjon, mediahåndtering, konseptutvikling m.m. I tilknytning til festivalperioden utvides staben med flere prosjektmedarbeidere. Jazzfest har entusiastiske frivillige som bidrar med uvurderlig hjelp i avviklingen av festivalen.

Visjon

Trondheim Jazzfestival skal være en ledende, nyskapende og synlig jazzformidler.