SANG- OG RYTMEVERKSTED MED ELISABETH OG RUS - DOKKHUSET

Skrevet av
Ingrid Steinkopf
Foto
Arne Hauge

Lokalet er satt opp som ein sirkel med stolar. Her er foreldre med ungar i alderen ca 1 år og oppover. Dei startar med ein country-inspirert blues, og etterkvart inviterer Elisabeth publikum med til å vere med på call and respons. Rus og Elisabeth er gode til å få ungane si merksemd ved å variere i dynamikk, leike med instrumenta og songen. Etterkvart lærer publikum songen ”Sali bonani” ved å syngje etter Elisabeth. Dei legg på klapping og tramping og til slutt syng, klappar, trampar og knipsar heile publikum med.

Neste steg i programmet er ein navnesong ”Up the Ladder, Down the Ladder” der me får lære navna til dei fleste i publikum. Elisabeth fortel litt om klassisk musikk og Edvard Grieg, og introduserer ”Hode-skulde-kne-og-tå” som ein musikkleik til Dovregubbens hall. Ungane og dei vaksne føl musikken med bevegelsane til ”Hode-skulder-kne-og-tå,” og etterkvart som tempoet aukar, vert det vanskelegare for både born og vaksne å henge med.

Endå ein songleik vert sett i gang der borna og dei vaksne får prøve seg på endå fleire bevegelsar saman med tekst. Ungane ser ut til å kose seg. Mange av songane er på engelsk eller andre språk, men det verkar ikkje å vere eit stort problem for nokon. Så blir det snakk om jazz, og Rus startar å walke i swing-takt og me lærer å klappe på 2 og 4. Om desse yngste fortset å klappe på 2 og 4 når dei vert eldre, kan det gi håp til at befolkninga elles kan få det med seg.

Å få dirigere Elisabeth i improvisasjon ser ut til å vere veldig gøy. Til slutt i konserten deler dei ut små bjeller og andre små instrument til publikum. Bjellene kling i pentaton skala, som gjer at det kling veldig fint saman. Borna og dei vaksne får her lov til å spele saman med Rus som har sett seg til flygeleg medan Elisabeth går rundt og peikar på alle saman i tur og orden, før alt ender i ein fin kakafoni av lyd. Konserten avsluttast som den starta, med velkomstsangen ”Sali bonani.” Både unge og litt eldre har etter konserten fått varma opp stemma, lært litt om nokre musikksjangrar, bevegd kroppen litt, klappa rytmar, og hatt ei hyggelig formiddagsstund med ekteparet Elisabeth og Rus Nygård-Pearson.