Kirsten Schultz i Visit Trondheim og ordfører Rita Ottervik delte ut prisen for Årets døråpner 2022 til Ernst Viggo Sandbakk (i midten). Foto: Trondheim kommune

Årets Døråpner 2022!

Vår driftige og inspirerende daglige leder Ernst Wiggo Sandbakk mottok i går den ærefulle prisen for sitt arbeid med Jazzfest og kulturmetropolen Trondheim.

"Hederen mottas på vegne av hele Jazzfest." sier Ernst Wiggo. "Jeg vil tro at prosjekt Joyn-In er en av årsakene til at Jazzfest ble utnevnt, der mottoet vårt er «alle skal med, ingen stemmes ut». Trondheim kommune har bidratt med ekstra midler i en toårsperiode som har gitt oss muskler til å gjøre noen smarte grep, der vi blant annet har engasjert en publikumsutvikler, etablert en gratis familiedag og gjort oppsøkende konserter ute i feltet - et styrket kulturtilbud for folk som har vært gjennom ei tøff tid. Jeg er stolt over det Trondheim Jazzfestival har blitt, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og gleder meg stort til den 35. festivalen nå i mai!"

Om prisen:

Årets Døråpner 2022 skal hedre og løfte frem mennesker som over en lengre periode har jobbet med å markedsføre Trondheim på et nasjonalt og internasjonalt plan gjennom arrangementer og/eller kongresser. 

Dette er personer som har et brennende engasjement for Trondheimsregionen, er synlig stolt av byen og har et genuint ønske om å sette Trondheim på kartet lokalt, nasjonalt eller internasjonalt. Prisen går til personer som er døråpnere inn mot sitt internasjonale nettverk og som fremsnakker Trondheim som vertskapsby.

Juryens begrunnelse:

Ernst Wiggo Sandbakk er en norsk jazzmusiker (slagverk) og musikkpedagog. Han gjorde instrumentalpedagogisk eksamen ved Trøndelag Musikkonservatorium i 1982, og var ansatt som førsteamanuensis ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for Musikk.

Trondheim Jazzfestival har røtter tilbake til 1980, den gang arrangert av den frivillige organisasjonen JazzMazz. Ernst Wiggo Sandbakk har vært daglig leder siden 2004 og har bygd sten på sten i utviklingen av en internasjonal jazzfestival midt i Norge. Drivkraften bak festivalen har siden etableringen vært å fronte et sterkt kunstnerisk innhold med hovedfokus på norsk, nordisk og europeisk jazz.

Trondheim Jazzfestival har vært, og er gjennom sitt samarbeid med ulike musikalske miljøer ved NTNU, en viktig bidragsyter for det vedvarende kvalitetssterke musikkmiljøet Trondheim. Spesielt viktig har det vært for utøvere med bakgrunn fra Jazzlinja ved NTNU. Jazzfest er både fornyer og tradisjonsbærer innen jazz.