Jazzfest har mottatt Balansemerket!

Riktig godt nyttår til alle våre venner! Vi starter året med en gladnyhet - nemlig at Jazzfest går inn i sitt 35. festivalår som en del av Balansemerket-ordningen, i regi av Balansekunst.

Daglig leder Ernst Wiggo sier følgende:

- Trondheim Jazzfestival er opptatt av likestilling og mangfold. Hele organisasjonen og programmeringa skal gjenspeile bevisstheten rundt dette. Å ta Balansemerket er en fin synliggjøring av at vi tar avstand fra seksuell trakassering, diskriminering og annen uønsket adferd. (...) Festivalen skal jobbe kontinuerlig med holdningsskapende arbeid i alle ledd: frivillighet, samarbeidspartnere, leverandører, artister, stab og styre.

Les mer her!