BENDIK GISKE - SAMFUNDET

Skrevet av
Helge Førde
Foto
Bilge Öner