KATHARINA ERNST - LE TEMPS

12. MAI – KJØPMANNSGATA UNG KUNST
Skrevet av
Ove Bjørken
Foto
Gerd Stiberg

Den meget spennende kunstneren Katharina Ernst fra Wien gjestet Trondheim og Norge for første gang under årets festival. Hun har en veldig original og personlig inngangsvinkel på utforskning av rytme som sådan og alle deres muligheter på forskjellige slagverksinstrumenter.

I stykket” Vær” åpnet hun med å spille kun på hi hat slik som man spiller solo på vanlig skarptromme, eller som jeg hørte en gang Max Roach gjorde på Moldejazz; minimalistisk, fordypende med fokus på betoninger aksenter og hi hat´ens klangmuligheter.

Sekvensen ”Waves” ble så spilt på stor og liten tomtom-tromme med klubber på bortimot 1,5 meters lengde. Det ble nesten programmusikk, der hun med følsomme anslag varierte diskant/bass gjengivelse gjennom variert dynamikk og anslag.

Videre ble playback patterns i motsatt ende av lokalet brukt som intermezzo hvor bevisst bruk av akselerando og ritardando, og den spenning det generer.

Denne konserten er kanskje et bevis på at god kjønnsbalanse er viktig når det gjelder å bidra til nåtidens impro, jazz og samtidsmusikk. Katharina Ernst har en utrolig fin varhet, følsomhet og evne til å finne og bære frem det smått usynlige i rytmenes univers.

Dette ble en imponerende forestilling og en helhetlig performance, hvor Kjellergalleriet i K.U.K. utgjorde en perfekt ramme.

Last concert