Trondheim Jazzfestival søker nye medarbeidere

Trondheim Jazzfestival arrangeres årlig i mai måned med 50-60 arrangementer spredt over ulike steder i byen. I tillegg driver festivalen prosjektet Joyn-In rettet mot barn og unge, som inkluderer utendørs aktiviteter under festivalen i mai og en aktivitet om høsten.

Trondheim Jazzfestival søker to nye medarbeidere i 50%-stillinger. Begge stillingene er ettårige vikariater, men den ene har mulighet for forlengelse.
Stillingene skal samlet dekke konsertproduksjon og marked/kommunikasjon. Den endelige fordelingen av arbeidsoppgavene mellom stillingene vil skje i henhold til søkernes kompetanse og kvalifikasjoner.

De to stillingene skal dekke følgende oppgaver:

 • Planlegging av konsertprogrammet inkludert oppfølging og dialog med spillesteder og artister/agenter
 • Organisering og gjennomføring av konsertene i samarbeid med teknisk leverandør
 • Ansvar for å organisere og styrke festivalens aktiviteter rettet mot yngre aldersgrupper
 • Markedsføre festivalens arrangementer
 • Utvikle og tilpasse målrettet innhold for ulike kanaler
 • Utvikle strategier og tiltak for å tiltrekke og engasjere et bredere publikum
 • Oppdatering, vedlikehold og redaksjonelt arbeid til nettsiden, programartikler, sosiale media, pressemeldinger,
  nyhetsbrev og annonser (tekst, film og bilder)
 • Samarbeide med byråer for å utvikle planer og aktiviteter, samt implementere visuell profil på ulike flater
 • Styrke Trondheim Jazzfestival som merkevare

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Interesse for jazz, med relevant musikkfaglig kompetanse
 • Erfaring med digital kommunikasjon, web og sosiale medier
 • Relevant høyere utdanning og/eller arbeidserfaring
 • Kunnskap og forståelse for digital kommunikasjon og Adobe designprogrammer
 • Engasjement i samfunn og kultur, med strategisk og operativ tenkning
 • Sterke skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på norsk og engelsk
 • Engasjert, kreativ, åpen og nysgjerrig
 • God kompetanse på historiefortelling og dramaturgiske virkemidler
 • Evne til å ta ansvar og jobbe selvstendig
 • Initiativrik, løsningsorientert og med stor arbeidskapasitet
 • Evne til å jobbe konsentrert og målrettet i travle perioder
 • Vær lagspiller med gode sosiale og relasjonelle egenskaper

Som ansatt hos oss blir du en del av en dynamisk organisasjon med hyggelige kollegaer og et engasjert miljø av prosjektmedarbeidere og frivillige. Du må være innstilt på helg- og kveldsarbeid i forbindelse med festivalarrangementer.

Trondheim Jazzfestival prioriterer likestilling og mangfold.

Søknad og CV sendes til daglig leder Ernst Wiggo Sandbakk: post@jazzfest.no. Søknadsfrist 7. juni. Tiltredelse i september.
Spørsmål kan rettes til Ernst Wiggo Sandbakk: 994 52 941.