Daglig leder Ernst Wiggo Sandbakk. Foto: Malin Dahl Ødegård

Takk for i år!

Da er Jazzfest 2022 et minne, eller riktigere: mange minner. Gode minner, minner som gir livsglede, pågangsmot og inspirasjon til videre satsing.

I år er frivillighetens år. La meg begynne med å takke våre frivillige. De har nok en gang vært gode ambassadører for festivalen og strålende ansikter utad, i møte med publikum og artister. Dere gjør en utrolig viktig jobb.

Takk til styret som inspirerer og løfter i flokk, og ikke minst en stab som har en enorm lidenskap for festivalen og yter alt under forberedelser og gjennomføring.

Stor takk til alle sponsorer! Støtten derfra og billettsalget gir oss muskler til å tilby et program som ellers ikke ville funnet sted i Trondheim.

Hjertelig takk for all offentlig støtte! Den betrakter vi som et midlertidig lån fra stat, kommune og fylke, som innfris og vel så det, ved at vi gjennomfører vårt samfunnsoppdrag! Vi skaper ringvirkninger for reiseliv, turist- og restaurantnæring. Ei omsetning som ikke er innom våre budsjetter.

Så vil jeg takke VossaJazz, MaiJazz, Oslo Jazzfestival, Meta.Morf, Victoria – Nasjonal Jazzscene og TSO for hyggelig samarbeid rundt bestillinger og egenproduksjoner.

Vi har gjennomført den 34. jazzfestivalen i Trondheim, den største noensinne. Det betyr MYE jobb; 61 konserter, 7 mesterklasser, mottakelser, vertskap for internasjonale gjester og mye mer. I stort og smått godt over 70 arrangement.

Vi er slitne, men overlykkelige, og vi tillater oss å være stolte av jobben vi gjør.

Vi gir en mengde fine oppdrag til vårt fantastiske musikkmiljø, vi tilfører verdier, setter kulturelle avtrykk, bidrar til opplevelser og spor som vil brenne seg fast og vil bli værende i publikums minnebok for alltid.

Og mange, spesielt de unge får så store kicks og inspirasjon at det kan bli avgjørende for senere yrkesvalg.

Vi ser fram til musikalske godbiter i høst, Julejazz 28. desember, og ikke minst: vårt jubileum i 2023. Merk dere perioden 10. – 14. mai. Da skal vi skape nye minner.

Ernst Wiggo Sandbakk

Daglig leder