Ordfører Rita Ottervik stod for tildelingen. Foto: Jens Westbye/BERRE

Kongens fortjenstmedalje til Bjørn Alterhaug og John Pål Inderberg

Vi gratulerer Bjørn Alterhaug og John Pål Inderberg med Kongens fortjenstmedalje! Ordfører Rita Ottervik stod for den høytidelige tildelingen, og Jazzfest er kjempestolt arrangør av denne store begivenheten. Hedersmennene har løftet kulturbyen Trondheim i til sammen 106 år!