ASBJØRNSEN

Skrevet av
Helge Førde
Foto
Juliane Schütz

Etter et hyggelig artistmøte med Kristin Asbjørnsen i samtale med Malin Dahl Ødegård i Cinemateket, sitter vi igjen med det inntrykket at hun har et svært bevisst forhold til det å være utøvende, skapende musiker. Studiene ved jazzlinja (eksamen i 1996) husker hun med stor glede, selv om det ofte ble litt hektisk. Det er derfor viktig at man kan fordype seg i noe over lang tid mener hun.

Møtet med den afro-amerikanske sangeren Ruth Rees (døde 1990) i Oslo, gjorde at hun ble nysgjerrig på den gamle negro spirituals-tradisjonen. Hun arvet mye noter fra henne som hun har brukt som inspirasjon i flere prosjekter. Kristin kan bli svært inspirert av både teoretiske og tekniske prinsipper men er svært opptatt av å koble de opp mot sjel og kropp til en naturlig helhet. Der har møte med den vest-afrikanske kulturen betydd mye.

Til slutt nevner hun at det er svært viktig for henne å være i «bevegelse» i sine kunstneriske prosjekter. Hun velger heller bort for å zoome inn og litt motstand og begrensinger kan faktisk inspirere henne.

Mange sangstudenter fra jazzlinja var tilstede.