Balansekunst

Jazzfest er medlem av Balansekunst, har gjennomført kurs og oppnådd Balansemerket i 2022.

Balansemerket er en merkeordning mot diskriminering og seksuell trakassering i kulturlivet. Gjennom ordningen tilbyr Balansekunst kursing, veiledning og verktøy for å bistå kunst- og kulturvirksomheter i deres arbeid for et tryggere og mer likestilt arbeidsmiljø.