Bjørn Marius Hegge er årets NTNU Ambassadør

Bjørn Marius Hegge er årets NTNU Ambassadør.

– Årets kandidat er en usedvanlig fribåren kunstner som jobber hardt og målbevisst for å sette sine musikalske visjoner ut i livet. Han har en nysgjerrig og åpen tilgang til det å skape, og en lekende energi som danner et kreativt kraftfelt rundt ham selv og hans medmusikere, skriver juryen, som har bestått av Gunnar Kåre Hansen fra NTNU, musiker Sissel Vera Pettersen og Ernst Wiggo Sandbakk, daglig leder, Trondheim Jazzfestival.

Det er liten tvil om at årets kandidat er verdig tittelen!

Jazzfest gratulerer!

Ambassadørordningen er et samarbeid mellom NTNU og Trondheim Jazzfestival.