JazzFest 2000

2. - 5. november

=== [1x3]

Artister

[/1x3] [2x3]

Heidi Skjerve Kvartett / John Pål Inderberg & The Zetting, m/Edvard Hoem / Erik Smith Trio / Lullabye League / Midtnorsk Ungdomsstorband / Cæcilie Norby & Lars Danielsson / Hermeto Pascoal Band / Nils Petter Molvær: Khmer / Jazz På Trass / Come Shine m/Nora Brockstedt / S. Møller Storband / Kjersti Stubø Band / Enrico Pieranunzi Trio / Rokia Traoré / Scott Henderson/Gary Willis "Tribal Tech" / Fossum Brothers / Gunnar A. Berg & The Guttemusikken / Dozo / Kora / Siri's Svale Band / Sondre Bratland/Henning Sommerro/John Pål Inderberg: "Draumkvedet"

[/2x3]