Trondheim Jazzfestival 2020 er utsatt.

Trondheim Jazzfestival 2020 er utsatt.

Kjære publikum.

Det er med tungt hjerte vi innser at Jazzfest i mai ikke lar seg gjennomføre som planlagt.

Men vi er i dialog med artister, management og arenaer for å finne gode løsninger.
 
Jan Garbarek Group er flyttet til 22. mars 2021. Kjøpte billetter videreføres og kan benyttes på den nye datoen.
 
Vi jobber for å kunne gjennomføre de fleste av de øvrige konsertene på senere tidspunkt. Billetter som er kjøpt til disse vil fortsatt gjelde.
 
I påvente av videre avklaringer, ber vi om litt tålmodighet. Ingenting er viktigere enn folks liv og helse, og vi støtter oss på helsemyndighetenes tydelige føringer.  
 
Vi ønsker det beste for alle gode venner og håper å se dere snart igjen. 

Følg med på våre nettsider for oppdatert info.
 
På vegne av styre og stab
Ernst Wiggo Sandbakk
Daglig leder