Kultursenteret ISAK

Prinsens gate 44
7011 Trondheim
Norge

Kultursenteret ISAK er en del av Kulturenheten i Trondheim kommune og er et kultursenter for ungdom som vil utøve, produsere eller oppleve kultur. Her finner du lokaler, kompetanse, utstyr, samarbeidspartnere og kan få den hjelpen du trenger for å få gjennomført ideene dine.
Hovedmålgruppen er ungdom 16-25 år, men alle kan benytte seg av lokalene. Ungdom i målgruppen får låne lokaler gratis når formålet er ikke-kommersiell kulturaktivitet, og det er ungdom i målgruppen som får mest hjelp og veiledning.