Havet Arena - Djupet

Strandveien 104
7067 Trondheim
Norge

HAVET skal bli et møtested i en ny bydel hvor det i fremtiden vil bo og arbeide over 10 000 mennesker. Første fase er åpningen av ARK (åpnet 21. desember), en flytende landsby med badstuer, fasiliteter for havbad, tilrettelegging for vannaktiviteter og servering. 

I løpet av 2022 vil det tidligere Skur 53 forvandles til en kulturarena med mat, uteservering og flere scener. Per nå er kafé- og serveringsområdet Heim med vår minste scene, i drift. Det er også badstuflåta ARK, storbadstua Árdna og kultur- og konferanselokalet Djupet.

I utviklingen av HAVET har vi tatt med oss erfaringer fra SALT og inspirasjon fra kystkultur, det norrøne, samiske og nomadiske. Dragerne, de bærende bjelkene som utgjør fiskehesjekonstruksjonene fra kunstprosjektet SALT på Sandhornøy (2014-2015) har vi tatt med oss til Nyhavna.