Festival-
kontoret

Festivalkontoret ligger i Olavshallen (gamle Mix-kiosken) og er åpent:
Tirsdag 8/5 - lørdag 12/5 mellom kl. 12.00 og 18.00

Vi ønsker alle en god fornøyelse med Jazzfest!