Joyn-In

Joyn-In er Jazzfest sin nye satsing på inkludering, mangfold og publikumsrekruttering. Prosjektet skal rekruttere nytt publikum, stimulere unge talenter og sikre større mangfold.

Jazzens historie bygger på en musikalsk vandring gjennom flere kontinenter, og mangfold og inkludering er den moderne jazzens grunnstein. Ingen musikkform har hatt større betydning for dagens ulike musikalske uttrykk, populærmusikk så vel som kunstmusikk.

Jazzfest skal leve opp til våre verdier som en aktiv og synlig kulturformidler, og ta et spesielt samfunnsansvar for å opprettholde sjangerens inkluderende natur og unge drivkraft.

I forbindelse med prosjektet har Jazzfest ansatt en publikumsutvikler, Malin Dahl Ødegård, som skal jobbe aktivt for å gjennomføre og utvikle Joyn-In i årene fremover.

Satsingen inkluderer:

- Gratis familiearrangement med musikkprogram og aktiviteter for barn og unge
- Jazzfest på Samfundet: En egen konsertkveld på Studentersamfundet i Trondheim, med program for studenter og unge voksne
- Joyn-In Sessions: Online konsertserie som løfter og stimulerer unge talenter i regionen
- Konsertsamarbeid med Sund Folkehøgskole, Trøndertun Folkehøgskole og Birka Folkhögskola
- Konsertsamarbeid med NTNU Jazzlinja
- Etablering av Jazzfest-venn, et fordelsprogram

Navnet Joyn-In er satt sammen av de engelske begrepene joy og join in, som peker mot inkludering, livsglede, spilleglede og felles kulturell opplevelsesglede.

Joyn-In - alle skal med!

LES MER PÅ JOYN-IN.NO